Bitkoin kao sredstvo plaćanja u Srbiji?

25.04.2017

ICT Hub je 09.02.2017. po drugi put organizovao meetup na temu bitkoina i ponovo su se pokazali kao sjajni domaćini. Za razliku od prethodnog, gde se pričalo o osnovnim stvarima vezano za bitkoin i kriptovalute uopšte, ovog puta smo obradili jednu veoma zanimljivu temu. IT pravnik Žarko Ptiček i ja smo pričali o tome da li je i kako moguće naplatiti usluge u bitkoinima, a da sve bude u skladu sa zakonima… ili da bar ne bude u neskladu sa njima, pošto se u našim zakonima bitkoin nigde i ne pominje.

Tema se pokazala kao veoma inspirativna, bilo je puno pitanja publike, tako da je celo druženje trajalo preko 2 sata. Zbog velikog interesovanja, dogovorili smo se sa organizatorima da ovakva druženja budu malo redovnija i da se trudimo da pokrijemo što više zanimljivih tema.

Dinar je jedina valuta kojom se u Srbiji legalno može plaćati, osim u specijalnim slučajevima propisanim zakonom. Dakle, osim u specijanim slučajevima, u Srbiji se ne može legalno plaćati valutama kao što su evro, dolar, funta, franak... Na prvi pogled, čini se veoma jasno da se ni bitkoin ne može koristiti za plaćanje bilo čega u Srbiji. Ipak, postoji tu jedna “fora”. Narodna Banka Srbije (NBS) ne smatra bitkoin valutom i prema tome, ne dozvoljava bankama i menjačnicama (čije poslovanje NBS kontroliše) da se bave otkupom ili prodajom bitkoina. Takođe, NBS se poziva na mišljenje Evropske Centralne Banke (ECB) po kojem bitkoin ne ispunjava neophodne uslove da bi se mogao smatrati elektronskim novcem.

Ako bitkoin nije novac, šta je onda? Moglo bi se reći da je roba bez fizičkih svojstava. To tumačenje podržava i američka CFTC (Commodity Futures Trading Commission) koja kaže “CTFC holds that bitcoin and other virtual currencies are a commodity covered by the commodity exchange act.

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije previđa mogućnost “razmene”, to jest mogućnost da se neka roba ili usluga, umesto novcem, plati robom. Ne postoje pravne prepreke da ta “roba”, kojom se plaća druga roba ili usluga, bude bitkoin. NBS zabranjuje samo bankama i menjačnicama da posluju sa bitkoinom, sve ostale samo upozorava na rizike – dakle ne zabranjuje im. Ako nema pravnih prepreka, da li ima nekih drugih i kako bi to u praksi izgledalo?

Postoje neke tehničke prepreke, ali one nisu nepremostive. Iako se plaća robom, bila ona bitkoin ili nešto drugo, cena na fakturi se mora izraziti u dinarima ako se naplata vrši nekome na teritoriji Srbiji (odnosno najčešće u EUR ili USD ako se faktura izdaje klijentu iz inostranstva). Bez obzira na to da li se naplata vrši u dinarima, bitkoinima ili nečemu trećem, svi pripadajući porezi se moraju platiti (u dinarima) i oni ne zavise od načina naplate. Bitna stvar je da porez dospeva u trenutku naplate, a ne u trenutku konverzije bitkoina (ili druge robe) u dinare.

Iako zakonom nije zabranjeno naplaćivati u bitkoinima, verovatno da vam knjigovođa ne bi baš bio oduševljen takvom idejom i da bi pokušao od toga da vas odgovori. Takođe, ne postoji garancija da će poreski inspektor na plaćanje bitkoinom gledati onako kako je ovde objašnjeno. Zakon je za sve isti, ali tumačenje zakona se može razlikovati u zavisnosti od toga ko ga tumači. Uglavnom, ko hoće - može da proba, ali to čini na sopstvenu odgovornost... kao što je uvek i slučaj kad se radi o bitkoinu :)

Za kraj, koga zanima više detalja, može pogledati snimak celog druženja iz ICT Hub-a na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=icPPkggoS5k

https://www.youtube.com/watch?v=GOwRKzXepjE

https://www.youtube.com/watch?v=fKXBqYIS6WE

https://www.youtube.com/watch?v=DVUBRJJUvoc