Članarina podrazumeva:

prisustvo redovnim sednicama i okupljanjima asocijacije

učešće u stvaranju i popularizaciji Bitcoina i Blockchaina

20% popusta na komercijalne, edukativne događaje u organizaciji asocijacije

Od 1. januara svaki član će dobiti člansku kartu, a pokazivanjem karte na uvid, ostvaruje izvesne popuste u partnerskim firmama i objektima sa kojima Asocijacija ima sklopljen ugovor.

Godišnja članarina iznosi 1.000 RSD.

Ova funkcija je trenutno onemogućena. Vraćamo se uskoro!